Ponedeljak - Petak: 12h - 20h

Cenovnik

BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun – jednopovršinski 3000,00
Kompozitni ispun – dvopovršinski 3500,00
Kompozitni ispun – tropovršinski 4000,00
Kompozitna faseta 4000,00
Kućno beljenje zuba 12000,00
Beljenje avitalnog zuba 3000,00
Ordinacijsko beljenje zuba 18000,00
Ukazivanje prve pomoći 2000,00
Gel za beljenje 1 kom 2400,00
Pregled i konsultacije 1000,00
ORALNA HIRURGIJA
Rutinsko vađenje zuba 3000,00
Nehirurško vađenje umnjaka 4000,00
Hirurško vađenje zuba 12000,00
Komplikovano vađenje zuba 6000,00
Apikotomija 12000,00
Nivelacija grebena 12000,00
Produbljivanje forniksa 15000,00
Hirurško zatvaranje sinusa 12000,00
Implantat (BnB) 550€
Implantat (Strauman) 750€
Frenektomija 6000,00
PARODONTALNA TERAPIJA
Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji 1000,00
Paradontološka terapija 12000,00
Gingivektomija po zubu 2500,00
Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem i poliranjem 3500,00
PROTETIKA
Totalna proteza 30500,00
Parcijalna pločasta proteza 25000,00
Parcijalna skeletirana proteza 58000,00
Reparatura proteze 3000,00
Faseta 25000,00
Fiberglas nadogradnja 6000,00
Metalokeramička krunica 15000,00
Cirkonium keramička krunica 24000,00
ORTODONCIJA
Fiksni ortodontski aparat (jedna vilica) 700€
Mobilni ortodontski aparat (jedna vilica) 300€

Zakažite termin za svoj osmeh!

063-141-8413
Zakažite termin