Ponedeljak - Petak: 12h - 20h

Cenovnik

BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun – jednopovršinski 2000,00
Kompozitni ispun – dvopovršinski 2500,00
Kompozitni ispun – tropovršinski 3000,00
Terapija dubokog karijesa ( bez ispuna) 1000,00
Kućno beljenje zuba 12000,00
Izbeljivanje devitalizovanog zuba 2500,00
Amalgamski ispun- jednopovršinski 2500,00
Ordinacijsko beljenje zuba 18000,00
Ukazivanje prve pomoći 1500,00
Cementni ispun 1200,00
Parapulpni kočić 1200,00
Intraradikularni kočić 1200,00
Gel za beljenje 1 kom 2400,00
Zamena leka(Ca OH 2) 1500,00
ORALNA HIRURGIJA
Rutinsko vađenje zuba 2000,00
Nehirurško vađenje umnjaka 3000,00
Hirurško vađenje zuba 12000,00
Vađenje impaktiranog umnjaka 12000,00
Vađenje impaktiranog očnjaka 12000,00
Komplikovano vađenje zuba 4000,00
Apikotomija 12000,00
Disekcija zuba 4800,00
Cistektomija 12000,00
Incizija apcesa 1800,00
Nivelacija grebena 12000,00
Produbljivanje forniksa 15000,00
Hirurško zatvaranje sinusa 12000,00
Implantat (BnB) 54000,00
Implantat (Strauman) 78000,00
Frenektomija 6000,00
Vađenje sa separacijom 3500,00
Ugradnja resorptivne membrane 15600,00
Augmentacija maxilarnog sinusa- sinus lift 66000,00
Ugradnj zamenika za kost ( Bio-oss) 32400,00
PARODONTALNA TERAPIJA
Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji 1000,00
Terapija akutnog parodontalng apscesa 1000,00
Kauzalna terapija, po vilici 6000,00
Gingivektomija po zubu 2500,00
Frenektomija 6000,00
Uklanjanje zubnog kamenca (obe vilice) 2500,00
Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( obe vilice ) 3000,00
Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( jedna vilica ) 1500,00
PROTETIKA
Totalna proteza 26000,00
Parcijalna pločasta proteza 24000,00
Parcijalna skeletirana proteza 58000,00
Valplast proteza 42000,00
Reparatura proteze 2400,00
Privremena krunica 2400,00
Faseta 25000,00
Livena nadogradnja 3600,00
Fiberglas nadogradnja 6000,00
Metalokeramička krunica 12000,00
Cirkonium keramička krunica 24000,00
ORTODONCIJA
Fiksni ortodontski aparat (jedna vilica) 600e
Mobilni ortodontski aparat (jedna vilica) 250e

Zakažite termin za svoj osmeh!

063-141-8413
Zakažite termin